Behandeling van terugkeerders door de nationale autoriteiten

Französisch

Dit rapport behandelt de houding van de Nigerese autoriteiten ten opzichte van hun onderdanen die terugkeren nadat ze het land illegaal hebben verlaten en/of in België een verzoek om internationale bescherming (VIB) hebben ingediend en/of daar hebben verbleven. Het bestrijkt de periode van januari 2016 tot eind mei 2022. Cedoca sloot het onderzoek op 17 juni 2022 af.

Terugkeer naar het land van herkomst moet worden overwogen wanneer de vreemdeling niet langer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in België. Deze terugkeer kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Niger is zowel een herkomst-, doorreis- als gastland voor migranten en mensen op de vlucht. Migratie is over het algemeen geen echt prioritair thema in de Belgisch-Nigerese betrekkingen en de dialoog over migratie wordt voornamelijk op EU-niveau gehouden.

Sinds 2015 is er sprake van een groeiende dialoog tussen de  EU en Niger bedoeld om oplossingen te vinden voor de diepere oorzaken van irreguliere mobiliteit. De samenwerking tussen de EU en Niger richt zich op een aantal strategische assen, vastegelegd op de top in Valletta in november 2015, waaronder nauwere samenwerking op het gebied van grensbeheer en de strijd tegen illegal migratie. Terugkeer van Nigerezen is slechts een klein aspect van het partnerschap op migratie tussen de EU en Niger. 

USDOS geeft in haar jaarrapport voor 2021 aan dat geeft verder aan dat de Nigerese regering samenwerkt met UNHCR en andere humanitaire organisaties bij het bieden van bescherming en hulp aan ontheemden, vluchtelingen en terugkerende asielzoekers.

Het Wetboek van Strafrecht maakt geen melding van illegaal vertrek, verblijf in het buitenland of een asielaanvraag als aanleiding tot strafmaatregelen.

Volgens cijfergegevens van de DVZ zijn sinds 2016 acht Nigerezen gedwongen teruggekeerd naar Niger, waarvan vier in 2017, drie in 2018 en een in 2020. De IOM deelt mee dat er sinds 2016 (tot april 2022) 50 Nigerezen vrijwillig teruggekeerd zijn via het terugkeerprogramma van de IOM.

De geraadpleegde bronnen geven aan geen weet hebben van specifieke controles door de aanwezige autoriteiten op de luchthaven in Niamey bij Nigerezen die terugkeren naar Niger na een illegal vertrek, een verblijf in het buitenland of een asielaanvraag in het buitenland. Mensenrechtenorganisaties maken geen melding van problemen voor terugkeerders. Ook de gecontacteerde organisaties hebben geen weet van problemen met de nationale autoriteiten na terugkeer.

Policy

La politique définie par le commissaire général se fonde sur une analyse approfondie d’informations récentes et détaillées sur la situation générale dans le pays. Ces informations ont été recueillies de manière professionnelle auprès de diverses sources objectives, dont le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que la littérature spécialisée et les médias. Pour définir sa politique, le commissaire général ne se fonde donc pas exclusivement sur les COI Focus publiés sur le site du CGRA, qui ne traitent que de certains aspects particuliers de la situation du pays. Le fait qu’un COI Focus date d’un certain temps déjà ne signifie donc pas que la politique menée par le commissaire général ne soit plus d’actualité.

Pour examiner une demande d’asile, le commissaire général tient non seulement compte de la situation objective dans le pays d’origine à la date de la décision mais également de la situation individuelle et des circonstances personnelles du demandeur. Chaque demande d’asile est examinée au cas par cas. Le demandeur d’asile doit montrer de manière suffisamment concrète qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves. Il ne peut donc se contenter de renvoyer à la situation générale dans son pays mais doit également présenter des faits concrets et crédibles le concernant personnellement.

Pour ce pays, il n’y a pas une note de politique de traitement disponible sur le site Internet du CGRA.

Land: 
Niger