Country of origin information

Recent reports

07 Jan 2022

This report covers initial developments since the Taliban takeover on 15 August 2021, namely the Taliban's government formation, policy making and policy implementation, as well as the situation under Taliban rule for the general population and for some specific groups or profiles. Security incidents and violence related to resistance, insurgent groups, terrorism and similar elements have also been included, as well as information on the general humanitarian situation. The report does not cover events after 8 December 2021.

06 Jan 2022

Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in Bosnië-Herzegovina. De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling voorkomen en de mate waarin er tegen eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.

Dit document is een actualisering van de COI Focus Algemene situatie van 1 december 2017.

17 Dec 2021

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van seksuele minderheden en transgenders in Colombia. Cedoca gebruikt in deze COI Focus de term seksuele minderheden en transgenders steeds in zijn geheel om de situatie voor deze groep personen te beschrijven. Indien er verschillende situaties worden vastgesteld voor enerzijds seksuele minderheden of anderzijds transgenders geeft Cedoca dit steeds duidelijk aan. Daar waar de bron zelf de term LGBT gebruikt, neemt Cedoca de terminologie van de bron consequent over. Deze COI Focus behandelt de periode van januari 2015 tot december 2021 en is een update van de gelijknamige COI Focus van 19 oktober 2020. Het onderzoek werd afgesloten op 15 december 2021.

All reports (271)

Somalia

25 September 2018

Deze COI Focus beschrijft de veiligheidssituatie in de Somalische hoofdstad Mogadishu, in het bijzonder voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Dit document is een update van de COI Focus van 26 januari 2018. Cedoca heeft dit onderzoek afgesloten op 30 juli 2018.

24 April 2018

Dit document beschrijft de veiligheidssituatie in de noordelijke gebieden van Somalië: Somaliland en Puntland van 1 juni 2017 tot en met 1 maart 2018. Het is een actualisering van de COI Focus Somalië. De actuele veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland van 18 juni 2017. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 30 maart 2018.

20 December 2017

The report is to a large extent based on a joint fact-finding mission report by the Austrian Bundesamt für Fremdwesen und Asyl/ Staatendokumentation and the Swiss Staatssekretariat für Migration, as well as a joint fact-finding mission report by the Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council.

18 June 2017

During the reporting period (1 January 2016 - 1 June 2017) security incidents took place in Puntland, Somaliland and the disputed territories. These incidents can be roughly subdivided into five categories: armed attacks and targeted killings, armed confrontation with al-Shabaab, violent actions by an ISIS offshoot (active in Puntland only), fighting between clan militias and armed confrontations between security services.

09 June 2017

This COI Focus describes the security situation in the Somalian capital of Mogadishu, in particular for the period from 1 September 2016 to 1 June 2017. This document updates the COI Focus of 6 September 2016.

28 February 2016

This report was drafted by Country of Origin Information (COI) specialists from the COI units or asylum administrations listed as co‑authors in the Acknowledgements section, together with the European Asylum Support Office (EASO).

Pages