Corruptie en documentenfraude

Français

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan. Dit document is een actualisering van de COI Focus Pakistan. Corruptie en documentenfraude van 21 januari 2021. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2021 tot en met september 2022. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 29 september 2022.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat corruptie aanwezig is in alle sectoren van de Pakistaanse maatschappij zoals justitie, politie, leger, overheidsdiensten en het onderwijs. De werking van de politieke instellingen, de overheidsadministraties, de politie en het gerecht in Pakistan wordt door corruptie gekenmerkt. De neutraliteit en de werking van het openbare ambt en de publieke sector in Pakistan worden hierdoor aangetast.

Hoewel corruptie strafbaar is, wijzen verschillende bronnen erop dat de betreffende wetgeving niet effectief wordt toegepast en bekleders van een openbaar ambt grotendeels straffeloos de wet kunnen overtreden en zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken. Zo wordt het National Accountability Bureau (NAB) voornamelijk ingeschakeld om politieke tegenstanders van de regeringspartijen te beschuldigen van corruptie en fraude.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de bewijswaarde van de door de Pakistaanse overheidsdiensten afgeleverde attesten en documenten. De beschikbare informatie wijst uit dat tal van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor corruptie en documentenfraude begaan. Documentenfraude is dan ook wijdverspreid in Pakistan. Vermits de neutraliteit van de betreffende functionaris in vraag gesteld kan worden, biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document geen garantie voor de juistheid van de informatie die het bevat.

Politique de traitement

La situation en matière de sécurité et de droits humains est problématique au Pakistan. De nombreux civils sont affectés par la violence ethno-politique ou confessionnelle et, souvent, les autorités pakistanaises n’ont pas la capacité ou la volonté de leur offrir une protection. Pour une grande part, la violence qui frappe le Pakistan est le fait des organisations terroristes actives dans le pays. Ces organisations visent principalement les services de sécurité et l’armée, les minorités religieuses et les hommes politiques. Des attentats à grande échelle sont parfois commis dans le but de faire un maximum de victimes dans une communauté donnée. Ces attentats visent en général les minorités religieuses, surtout les musulmans chiites. De tels attentats sont plutôt l’exception que la règle. La situation sécuritaire est également influencée par des flambées de violences opposant des éléments extrémistes aux forces gouvernementales dans le nord-ouest du pays et par le soulèvement nationaliste au Baloutchistan.

Land: 
Pakistan