De algemene situatie in Juba

Français

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de algemene situatie in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2021 tot mei 2021, en werd afgerond op 24 juni 2021.

De hoofdstad Juba bevindt zich op de oever van de Witte Nijl in het centrum van de staat Central Equatoria. De stad telt naar schatting 421.000 inwoners in 2021. Ongeveer een derde van de stadsbevolking bestaat uit intern ontheemden en migranten. De stad is multi-etnisch, maar de Bari, Pajulu, Kakwa, Kuku en Mundari zijn de grootste etnische groepen. Dinka en Nuer zijn in kleinere aantallen aanwezig. Engels en Arabisch worden algemeen gesproken, naast andere nationale talen.

De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken geen gewag van een gewapend conflict met strijdende partijen in de hoofdstad Juba. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 21 mei 2021 registreert ACLED slechts één incident van politiek geweld in de stad Juba, tegenover negen dergelijke incidenten gedurende heel 2020. OSAC wijst op de hoge aanwezigheid van criminaliteit in Juba. Overvallen, woninginbraken en carjackings – vaak met het gebruik van vuurwapens – komen vaak voor.

De toestand van de wegen die Juba met de rest van Zuid-Soedan en de buurlanden verbindt, is buitengewoon slecht. De meeste wegen zijn onverhard. Reizigers klagen over een stijgend aantal illegale checkposten. Verschillende bronnen geven daarnaast aan dat op de wegen buiten Juba veel hinderlagen en banditisme voorkomen die vaak gepaard gaan met geweld.

In juli 2020 heropent Juba International Airport voor internationale en binnenlandse vluchten na een sluiting van enkele maanden in het kader van restrictieve maatregelen om de opmars van COVID-19 in te dijken.

De snelle stedelijke groei en beperkte infrastructurele ontwikkeling zorgen ervoor dat Juba, net zoals bij de onafhankelijkheid in 2011, nog steeds geen stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening heeft. De toegang tot onderwijs is in Juba beter dan elders in het land, al ligt het percentage van schoolgaande kinderen van IDP’s lager. De gezondheidszorg is in het algemeen van slechte kwaliteit en voor veel stadsbewoners te duur.

De aanwezigheid van nationale, staats-, provinciale en gemeentelijke overheidsinstellingen, evenals de humanitaire en ontwikkelingsgemeenschap in Juba, biedt aanzienlijke kansen voor werkgelegenheid in de stad. COVID-19 heeft de werkgelegenheid en het inkomen van de stedelijke bevolking negatief beïnvloed, in het bijzonder voor vrouwen. Veel winkeltjes en zaken, zoals ook de theehuisjes waar veel vrouwen werken, zijn een tijdlang gesloten.

De markten Konyo Konyo en Gumbo zijn de belangrijkste markten in Juba, vooral voor verse producten die het land importeert. Zuid-Soedan is afhankelijk van de invoer van basisvoedselproducten. De prijzen voor de meeste voedselproducten stijgen in maart 2020. De stedelijke bevolking wordt zwaar getroffen, aangezien bijna alle huishoudens voor de aankoop van basisvoedsel afhankelijk zijn van markten.

Politique de traitement

La politique définie par le commissaire général se fonde sur une analyse approfondie d’informations récentes et détaillées sur la situation générale dans le pays. Ces informations ont été recueillies de manière professionnelle auprès de diverses sources objectives, dont le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que la littérature spécialisée et les médias. Pour définir sa politique, le commissaire général ne se fonde donc pas exclusivement sur les COI Focus publiés sur le site du CGRA, qui ne traitent que de certains aspects particuliers de la situation du pays. Le fait qu’un COI Focus date d’un certain temps déjà ne signifie donc pas que la politique menée par le commissaire général ne soit plus d’actualité.

Pour examiner une demande d’asile, le commissaire général tient non seulement compte de la situation objective dans le pays d’origine à la date de la décision mais également de la situation individuelle et des circonstances personnelles du demandeur. Chaque demande d’asile est examinée au cas par cas. Le demandeur d’asile doit montrer de manière suffisamment concrète qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves. Il ne peut donc se contenter de renvoyer à la situation générale dans son pays mais doit également présenter des faits concrets et crédibles le concernant personnellement.

Pour ce pays, il n’y a pas une note de politique de traitement disponible sur le site Internet du CGRA.

Land: 
Soudan du Sud