Homoseksualiteit

Français

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van homoseksuelen in Ghana en beperkt zich bijgevolg grotendeels tot de seksuele geaardheid, maar Cedoca zal meermaals verwijzen naar de term LGBT [lesbian, gay, bisexual, transgender] die andere realiteiten omvat maar gebruikt wordt door een groot aantal geraadpleegde bronnen. Ook de term “Men who have Sex with Men” (MSM), een term die vaak in een academische of epidemiologische context wordt gebruikt en focust op de seksuele praktijk in plaats van de seksuele identiteit of geaardheid, komt aan bod wanneer deze door de geraadpleegde bronnen wordt gebruikt. Anderzijds, als de nadruk moet worden gelegd op de specifieke dimensie van homoseksuele mannen of vrouwen, zal Cedoca de termen “homoseksueel” en “lesbienne” gebruiken.

Deze COI Focus behandelt de periode tot 30 mei 2019. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 24 juni 2019.

Volgens de Ghanese Strafwet is unnatural carnal knowledge tussen volwassenen met wederzijdse toestemming een misdrijf, strafbaar met een maximale straf van drie jaar. De Grondwet erkent het recht op privacy, maar bevat geen voorzieningen met betrekking tot seksuele oriëntatie.

Volgens verschillende bronnen wordt deze wet zelden of niet toegepast. USDOS schrijft zelfs dat er geen meldingen zijn van volwassenen die vervolgd of veroordeeld zijn vanwege deze wet. Wel vinden arrestaties plaats die gelinkt zijn aan sodomie en homoseksualiteit.

Meerdere bronnen halen aan dat klachten van homoseksuelen en LGBT-personen niet steeds serieus onderzocht worden door de politie. Daarenboven weerhoudt de vrees dat de wet tegen hen gebruikt zal worden, en intimidatie en afpersing door politie, veel homoseksuelen klacht neer te leggen bij de politie en juridische stappen te ondernemen. HRW wijst er evenwel op dat de Ghanese politie in sommige gevallen op gepaste wijze gereageerd heeft op aanklachten van of misbruik tegen LGBT-personen.

Het criminaliseren van seks tussen personen van hetzelfde geslacht draagt volgens verschillende bronnen bij tot een klimaat waarin geweld en discriminatie tegen homoseksuelen en LGBT-personen als normaal wordt aanzien. Ghana kampt bovendien met conservatieve, rigide gendernormen met een sterke culturele nadruk op vruchtbaarheid, familie en huwelijk. Homoseksuelen (en vermeende homoseksuelen) lopen dan ook het risico slachtoffer te worden van fysieke aanvallen, aanranding, afpersing en afwijzing door hun familie en de gemeenschap op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Homoseksuelen lopen verder een risico op discriminatie, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar huisvesting en werk of in het onderwijs.

De sociale media worden doelbewust gebruikt om homoseksuelen aan te vallen. Mannen en vrouwen worden via websites gelokt naar afspraakjes waar ze vervolgens in elkaar geslagen, overvallen en soms verkracht worden. In veel gevallen worden foto’s of video’s genomen van de feiten, waarmee de slachtoffers worden afgeperst. Soms worden die beelden ook online geplaats als afschrikmiddel voor andere homoseksuelen. LGBT-activisten gebruiken deze platformen ook om online te pleiten voor LGBT-rechten en homoseksuelen en LGBT-personen te verenigen.

Berichtgeving in de media over homoseksualiteit is bijna altijd negatief en opinieleiders die zich negatief uitlaten over homoseksualiteit krijgen over het algemeen veel aandacht in de media.

Bronnen halen aan dat slechts weinigen het aandurven LGBT-rechten publiek te verdedigen. Sinds de jaren 2000 zijn er wel een aantal organisaties en ngo’s ontstaan die werken rond seksuele gezondheid en LGBT-rechten. Deze organisaties profileren zich niet expliciet als een LGBT-organisatie en proberen hun activiteiten onder de vlag van hiv-preventie en/of bredere seksuele rechten te plaatsen.

Volgens verschillende bronnen zijn er geen exclusieve LGBT-uitgaansgelegenheden in Ghana maar wel een aantal homovriendelijke nachtclubs en andere ontmoetingsplaatsen in de hoofdstad Accra.

Sinds het begin van de jaren 2000 is Ghana getuige geweest van een ongekende politisering van het onderwerp homoseksualiteit. De homofobe retoriek van overheidsfunctionarissen, katholieke instellingen en islamitische en traditionele religieuze leiders speelt een belangrijke rol bij het aanwakkeren van homofobie onder de Ghanese bevolking.

Politique de traitement

La politique définie par le commissaire général se fonde sur une analyse approfondie d’informations récentes et détaillées sur la situation générale dans le pays. Ces informations ont été recueillies de manière professionnelle auprès de diverses sources objectives, dont le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que la littérature spécialisée et les médias. Pour définir sa politique, le commissaire général ne se fonde donc pas exclusivement sur les COI Focus publiés sur le site du CGRA, qui ne traitent que de certains aspects particuliers de la situation du pays. Le fait qu’un COI Focus date d’un certain temps déjà ne signifie donc pas que la politique menée par le commissaire général ne soit plus d’actualité.

Pour examiner une demande d’asile, le commissaire général tient non seulement compte de la situation objective dans le pays d’origine à la date de la décision mais également de la situation individuelle et des circonstances personnelles du demandeur. Chaque demande d’asile est examinée au cas par cas. Le demandeur d’asile doit montrer de manière suffisamment concrète qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves. Il ne peut donc se contenter de renvoyer à la situation générale dans son pays mais doit également présenter des faits concrets et crédibles le concernant personnellement.

Pour ce pays, il n’y a pas une note de politique de traitement disponible sur le site web.

Land: 
Ghana
Nouvelle adresse CGRA