Informations sur les pays

Rapports récemment ajoutés

19 avr 2024

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation dans la capitale malienne. Elle porte principalement sur la période allant du 1er  janvier 2021 au 31 décembre 2023.

26 mar 2024

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in de regionale staat Oromia in Ethiopië.

Dit rapport bouwt verder op de gelijknamige COI Focus van 15 februari 2022. Anders dan voorgaande COI Focus gaat dit rapport niet in op de demografische context van de regio, ook gaat het niet uitgebreid in op de politieke ontwikkelingen in de periode volgend op het aantreden van premier Abiy Ahmed. Dit rapport beperkt zich tot de gewapende opstand van het Oromo Liberation Army (OLA), en focust daarbij op de periode vanaf het Cessation of Hositilities Agreement (CoHA) dat begin november 2022 een einde maakt aan de oorlog in Tigray tot februari 2024.

Het onderzoek werd afgesloten op 11 maart 2024.

26 mar 2024

Het doel van deze COI Focus is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever. Het onderzoek richt zich op de periode van april 2023 tot februari 2024, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen na 7 oktober 2023. Het gaat om een update van de COI Focus Palestijns Gebied – Westelijke Jordaanoever. Veiligheidssituatie, gepubliceerd op 26 april 2023.

Tous les rapports (425)

Macédoine du Nord

24 Juillet 2020

Deze COI Focus biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-Macedonië.

Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Noord-Macedonië, gepubliceerd op 26 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot 24 juli 2020. Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Noord-Macedonië op de voet. De beschikbare informatie staat niet alleen thematisch maar telkens ook chronologisch geordend zodat de evolutie van elk thema gedurende de voorbije vijf jaar zichtbaar wordt.

26 Juillet 2018

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van alle relevante informatie en analyses over de algemene situatie van asielzoekers uit Macedonië. De COI Focus is opgevat als een compendium en voorziet daarom niet in een synthetiserende samenvatting.

Ukraine

12 Février 2021

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in Oekraïne met uitzondering van het schiereiland de Krim. Het onderzoek gaat in op de periode 2015 – 2020 en richt zich in het bijzonder op de periode december 2019 – december 2020.

Cedoca wil hierbij opmerken dat de berichtgeving over de veiligheidssituatie in de conflictzone in het oosten van Oekraïne niet volledig is. Sommige delen van deze zone zijn immers niet vrij toegankelijk voor externe organisaties zodat er slechts beperkte informatie beschikbaar is over de veiligheidssituatie in die gebieden.

16 Janvier 2020

L’objet de la présente recherche est de faire le point sur les conditions de sécurité en Ukraine, à l’exception de la péninsule de Crimée. La recherche s’est particulièrement attachée à la période du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2019.

À cet égard, le Cedoca tient à souligner que les informations relatives aux conditions de sécurité dans la zone de conflit à l’est de l’Ukraine sont incomplètes. En effet, certaines parties de cette zone ne sont pas accessibles aux organisations externes. Dès lors, seules des informations limitées sont disponibles quant aux conditions de sécurité dans ces régions.

L’énumération des incidents dans ce COI Focus n’est pas exhaustive et n’a pas la prétention de l’être. Les faits mentionnés ne sont repris que parce qu’ils sont pertinents pour l’évaluation des conditions de sécurité.

19 Février 2019

Le but du présent document est de dresser un état des lieux quant à la situation sécuritaire en Ukraine à l’exception de la presqu’île de Crimée. Les recherches se sont concentrées sur la période allant du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2018.

Pakistan

28 Février 2023

The purpose of this COI Focus is to assess the security situation in Pakistan. It is a partial update of the Country of Origin Information Report Pakistan: Security situation which was drafted by Cedoca and published on 27 October 2021 by the European Union Agency for Asylum (EUAA). This update is particularly focused on the period from 1 January 2022 to 31 December 2022. Events that took place during the drafting of this report in January and February 2023 are also included.

Pages