Informations sur les pays

Rapports récemment ajoutés

22 fév 2021

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 25 februari 2020. Voor het huidige document heeft Cedoca onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode februari 2020 – februari 2021.

Cedoca verrichtte het onderzoek voor dit rapport in februari 2021.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Dagestan, waarbij Cedoca vooral het gebruik van geweld door de overheid en door de gewapende groepen bekijkt. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort besproken. Het is echter niet steeds mogelijk om hierin een strikt onderscheid te maken.

19 jan 2021

Deze COI Focus beoogt een globaal beeld te geven van de veiligheidssituatie in Libanon. Het rapport bevat geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten die zich in Libanon hebben voorgedaan. De vermelde incidenten dienen voornamelijk om de algemene trend in Libanon of in een bepaalde Libanese regio te duiden.

Deze COI Focus is een update van de COI Focus Libanon - De veiligheidssituatie van 27 maart 2020. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1 april 2020 – eind december 2020.

14 jan 2021

In deze COI Focus bestudeert Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Afghanistan. Dit rapport is een update van de COI Focus Afghanistan. Corruptie en documentenfraude van 21 november 2017. Dit document beschrijft de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2018 en concentreert zich op de huidige situatie. Cedoca raadpleegde voornamelijk bronnen gedateerd van januari 2018 tot en met december 2020. Omwille van hun relevantie en voor een goed begrip van de context van corruptie en documentenfraude in Afghanistan, heeft Cedoca ook enkele oudere bronnen geconsulteerd en opgenomen.

Deze COI Focus geeft geen uitsluitsel over de authenticiteit van een specifiek document dat ter ondersteuning van een concreet verzoek om internationale bescherming is neergelegd.

Tous les rapports (202)

Afghanistan

31 Janvier 2018

The report describes various types of networks in Afghanistan and the significance of these networks for individuals and families be it during displacement, or for reintegration after return from abroad or after internal displacement within the country.

22 Décembre 2017

The report aims to provide information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for international protection status determination (PSD; refugee status and subsidiary protection).

11 Décembre 2017

The information is a result of desk research of public, specialised paper-based and electronic sources until 27 November 2017. In addition, during the research, EASO researchers conducted extensive interviews with three experts (Borhan Osman, Abubakar Siddique and Anand Gopal).

11 Décembre 2017

This report is based on desk research of public, specialised paper-based and electronic sources. The main research was completed up until 30 November 2017. In addition, during the research, EASO researchers conducted extensive interviews with several field experts.

23 Août 2017

Le rapport fournit une description d’ordre général de la situation socioéconomiques dans trois villes afghanes, Kaboul, Mazar-e Sharif et Herat, qui recouvre les thèmes suivants : croissance économique; emploi; pauvreté; sécurité alimentaire; accès à l’enseignement; soins de santé; logement; stratégies d’adaptation.

09 Novembre 2016

La première partie du rapport donne une description générale de la situation sécuritaire en Afghanistan et met en évidence les différences régionales. Celles-ci sont traitées plus en détail dans la deuxième partie, qui propose une description des subdivisions administratives du pays.

Pages

Nouvelle adresse CGRA