Informations sur les pays

Rapports récemment ajoutés

08 aoû 2023

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de algemene situatie in Venezuela. Het onderzoek richt zich hierbij op de politieke situatie, de veiligheidssituatie en de socioeconomische situatie van het land om een zo breed mogelijke analyse te maken van de huidige stand van zaken. De situatie van specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld journalisten of politieke activisten, vormen geen voorwerp van deze analyse. Deze COI Focus richt zich in het bijzonder op de periode van mei 2022 tot juni 2023 en is een update van het gelijknamige rapport van 30 mei 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 26 juni 2023.

13 juil 2023

L’objectif du présent rapport consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il porte en particulier sur la période allant du 20 août 2022 au 23 juin 2023, mettant à jour le COI Focus du 6 octobre 2022.

06 juil 2023

Deze COI Focus geeft een overzicht betreffende corruptie en valse documenten in Egypte.

Het onderzoek voor deze focus werd uitgevoerd van 2 mei tot 15 juni 2023.

Tous les rapports (365)

Irak

14 Avril 2023

This report is meant to provide an overview and provide background information on the tribal dynamics and structures in Iraq as well the major tribal practices and dispute settlement mechanisms applied by the Arab Muslim Iraqi tribes, mainly in western/central and southern areas of the country.

It provides information on tribal (customary) law in Iraq, tribal practices, and tribal interaction with Iraqi formal law as well as the Iraqi state’s response towards tribes and tribal practices in Arab Muslim contexts. Furthermore, the report provides information on certain aspects of how women are impacted by tribal practices, and tribal responses to Christian conversion and perceived ISIL affiliation. Lastly, aspects of tribal violence that have a civilian and security dimension are addressed: causes, impact on the security situation, and the State’s ability to respond to tribal feuds.

The reference period for the report is January 2021 to 23 March 2023. The drafting of this report was finalised on 6 April 2023.

23 Février 2022

This report provides information on the security situation, armed actors, and the impact of conflict on civilians in Iraq between 1 August 2020 – 31 October 2021, as well as relevant context information in view of the assessment of international protection status determination for Iraqi asylum seekers, notably subsidiary protection and in particular for use in EUAA's country guidance development on Iraq (2022).

This report is an update of the EASO COI report: Iraq, Security Situation 2021, published in October 2020.

This report is a part of a series of Iraq reports produced in 2021-2022 and should be read in conjunction with the EASO COI Report – Iraq: Key socio-economic indicators published in November 2021 and the EUAA COI Report – Targeting of Individuals published in January 2022.

The report was co-drafted in particular by Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Cedoca (Centre for Documentation and Research).

31 Janvier 2022

This report provides information on the targeting and treatment of persons belonging to specific profiles in Iraq, as well as relevant context information in view of the assessment of international protection status determination for Iraqi asylum seekers, including refugee status and subsidiary protection and in particular for use in EUAA's country guidance development on Iraq (2022).

This report is an update of the EASO COI Report – Iraq: Targeting of Individuals, published in March 2019, as well as the two EASO COI reports, Treatment of Iraqis with perceived affiliation to ISIL and the Protest movement and treatment of protesters and activists, both published in October 2020. This report addresses topics related to the targeting of individuals by armed actors and sectors of society. It is written in conjunction with additional reports on Iraq on the topics of Key socio-economic indicators (Baghdad, Basrah and Sulaymaniyah), and Security situation (which will be published at a later stage).

25 Novembre 2021

This report provides information on key socio-economic indicators in Iraq, focusing on the cities of Baghdad, Basrah, and Sulaymaniyah and highlights aspects of the legal and administrative requirements for Iraqis to enter and settle in the respective city, ID documents and access to basic services, the situation of IDPs and returnees, and the impacts of the COVID-19 pandemic.

This report is an update to the EASO COI Report: Iraq Key Socio-economic Indicators, published in September 2020.

The reference period for this report covers the time period between 1 August 2020 and 15 October 2021.

This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2021-2022.

24 Novembre 2021

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in Irak. Het gebied omvat heel het grondgebied met inbegrip van de Koerdische Autonome Regio (KAR), de provincies Duhok, Erbil en Sulaymania. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van juli 2020 tot september 2021. Voor gegevens die het niveau van geweld meten, zoals statistieken van aanslagen, worden in sommige gevallen alleen de gegevens van het volledige jaar 2020 en een deel van 2021 geanalyseerd om verschillende bronnen met elkaar te kunnen vergelijken. Voor de kaarten met de geolocatie van incidenten en de lijsten met concrete voorbeelden van dodelijke geweldincidenten werden alleen de eerste negen maanden van 2021 gebruikt.

De analyse is een actualisering van het EASO-rapport over de veiligheidssituatie in Irak (Iraq, Security Situation) van oktober 2020. Voor de voorgeschiedenis van het conflict tot juli 2020 wordt in de tekst verwezen naar de overeenkomstige hoofdstukken van dit rapport.

20 Mai 2021

Le présent COI Focus dresse un état des lieux en matière de prévalence de la corruption et de la fraude documentaire en Irak.

Il constitue la mise à jour d’un rapport portant le même titre et daté du 12 juillet 2019.

La période couverte par ce COI Focus s’étend jusqu’au 20 mai 2021.

Pages