Country of origin information

Recent reports

25 Nov 2021

Le présent rapport dresse un état des lieux de la situation sécuritaire en République centrafricaine (RCA). Il porte sur la période allant du 1er juin 2020 au 7 novembre 2021, date de la clôture de la recherche, mais se focalise surtout sur le conflit armé entre le gouvernement et l’alliance rebelle Coalition des patriotes pour le changement (CPC) déclenché en décembre 2020 et les séquelles de ces violences. Ce COI Focus constitue une mise à jour du COI Focus du 23 juin 2020.

23 Nov 2021

Dit rapport beschrijft de houding van de Venezolaanse autoriteiten ten opzichte van migratie. De informatie geeft weer hoe de autoriteiten kijken naar de vele vluchtelingen en migranten die Venezuela verlaten hebben en hoe ze reageren op de terugkeer van hun onderdanen na een verblijf in het buitenland.

Dit onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken en omvat de periode van begin 2020 tot oktober 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 20 oktober 2021.

18 Nov 2021

Deze COI Focus schetst een beeld van de actuele veiligheidssituatie in Ingoesjetië, een deelrepubliek van de Russische Federatie. Het gaat om een actualisering van de gelijknamige COI Focus die dateert van 5 oktober 2020. Deze COI Focus bespreekt de periode tussen oktober 2020 en oktober 2021 en behandelt eveneens de voorgeschiedenis.

All reports (261)

Serbia

14 August 2018

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van alle relevante informatie en analyses over de algemene situatie van asielzoekers uit Servië. De COI Focus is opgevat als een compendium en voorziet daarom niet in een synthetiserende samenvatting.

Sudan

28 June 2021

This COI Focus describes the situation of Darfuris and Nuba outside their own region of origin in Sudan. It is an update of the COI Focus Soedan. Darfoeri in Khartoem (Sudan. Darfuris in Khartoum) of 10 April 2018 and the second part of the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in de Two Areas / Situatie in Khartoem van personen afkomstig uit de Two Areas (Sudan. Security situation in the Two Areas/Situation in Khartoum of persons from the Two Areas) of 22 January 2019. The research is focused in particular on the period between April 2019 and March 2021. The research was concluded on 26 April 2021.

The term Nuba is a collective name for different ethnic groups of African origin living in the Nuba Mountains in South Kordofan or originating from that region. In this document, therefore, the term Nuba refers to those communities in their entirety and/or to persons in the Nuba Mountains or beyond who belong to those communities.

The term Darfuri is used in this document as a collective name for the various ethnic groups of African origin who live in Darfur and/or to persons outside Darfur who belong to those communities.

The security situations in Darfur and the Two Areas are the subject of separate reports, specifically the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in Darfoer (Sudan. Security situation in Darfur) of 28 January 2021 and the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in de Two Areas (Sudan. Security situation in the Two Areas) of 28 January 2021.

Since the military coup of April 2019 and the formation of a transitional government in August of that year, Sudan has been in a fragile phase of transition. At the time this Focus was completed in March 2021 it was difficult to say whether and to what extent the altered political landscape will change the situation of Darfuris and Nuba in the country.

This document is a translation of the thematic paper bearing the original title Soedan. De situatie van Darfoeri en Nuba buiten hun herkomstregio’s and published on 28/06/2021. This is a translation from Dutch into English by the UK Home Office.

28 January 2021

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 5 januari 2021.

28 January 2021

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in de Two Areas in Soedan. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 12 januari 2021.

De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement–North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.

20 February 2020

Deze COI Focus beschrijft het conflict in de Two Areas in het zuiden van Soedan en analyseert de veiligheidssituatie in deze deelstaten sinds januari 2019. Dit document is een update van de COI Focus van 22 januari 2019. Het onderzoek werd afgesloten op 18 februari 2020.

De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement – North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.

20 February 2020

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van het conflict en de veiligheidssituatie in de regio Darfoer in Soedan in het licht van de ontwikkelingen sinds april 2019. De focus is een update van de COI Focus van 24 mei 2019. Het richt zich in het bijzonder op de periode van 1 januari 2019 tot 17 december 2019. Het onderzoek werd afgesloten op 18 februari 2020.

Pages